Programe de formare profesională pentru persoane inactive, șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 10 iulie 2014

Programe de formare profesională pentru
persoane inactive, șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă

XEROM SERVICE S.R.L. Alba Iulia anunță demararea programelor de formare profesională, parte a proiectului „ȘANSA mea în ȚARA mea“, derulat în parteneriat cu S.C. 3 ART S.R.L Baia Mare și Asociația Pro Factum Alba Iulia. Vorbim de cursuri gratuite de inițiere(„Inițiere în calculatoare – TIC-“ 4 serii de cursanți; „Competențe antreprenoriale“ -6 serii de cursanți și „Inițiere în Limba engleză“-3 serii de cursanți), unul de specializare („Agenți de vânzări“-6 serii de cursanți), respectiv unul de calificare („Cofetar“ -3 serii de cursanți).

560 de beneficiari din 2 regiuni certificați A.N.C.

Primul program, cel de „Inițiere în calculatoare – TIC“, va demara în cursul lunii iulie 2014, la Alba Iulia. Programul, cu o durată de o lună, este organizat și susținut de lectori ai Xerom Service S.R.L., la Alba Iulia. Tot în luna în curs, vor începe cursurile de specializare în ocupația de „Agenți de vânzări“, organizate și susținute de lectori ai S.C. 3 Art S.R.L, la Satu Mare. Ambele programe se vor desfășura dominant sub formă practică și folosind metrode de predare specifice adulților. Cursanții aparțin grupului țintă și provin din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, șomerilor, cei mai mulți de lungă durată și persoanelor inactive. Participanții au fost selectați de experții proiectului din zonele rurale și urbane, în urma unor sesiuni de informare, consiliere şi orientare privind cariera, individuale și de grup. Din numărul total de beneficiari, 560 vor primi certificate A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări), recunoscute pe piața internă a muncii și în statele din Uniunea Europeană.

Tot prin proiect sunt furnizate, în regim de gratuitate, servicii de mediere în vederea creșterii ratei de ocupare, dar și de asistență și consiliere pentru inițierea unei afaceri. Serviciile vor fi furnizate la sediul beneficiarului și partenerilor, dar și prin deplasarea specialiştilor proiectului în comunele și orașele din cele două regiuni. Metodele de lucru ajută la completarea, diversificarea și îmbunătățirea serviciilor asigurate de instituțiile statului.

Proiectul „ȘANSA mea în ȚARA mea“ are ca scop combaterea șomajului și creșterea ratei de ocupare pe piața muncii în regiunile Centru și Nord-Vest. A demarat în data de 1 aprilie 2014, are o perioadă de implementare de 18 luni şi un buget total de 5.632.100 lei. Este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, „Domeniul major de intervenţie: 5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare“.

Informații suplimentare:

XEROM SERVICE S.R.L. Alba Iulia
Telefon: 0258 806.027
Email: office@xerom.ro
Persoană de contact:
Lucian Oprean
Manager proiect